Κατασκευή ιστοσελίδας
Αναρρίχηση στην οργανική αναζήτησή SEO.
Google AdWords, Αναζήτησή, Εμφάνιση, Βίντεο, Remarketing.
Facebook ads.
Instagram ads.
Διαφήμιση σε ιστοσελίδες με σχετικό περιεχόμενο.
Τηλεοπτικό συνεργείο για δημιουργία διαφημιστικών σποτ.
Προβολή σε συνεργαζόμενες τηλεοπτικές εκπομπές με χαμηλό κόστος.